Diagnoza nowotworu to trudne i stresujące doświadczenie nie tylko dla chorego, ale również dla jego bliskich. Choroba ta wiąże się z wieloma wyzwaniami fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi. Ważne jest, aby w tej trudnej sytuacji nie zostawać samemu i szukać wsparcia. Na szczęście dostępnych jest wiele organizacji i instytucji, które oferują pomoc chorym na nowotwory i ich bliskim.

Organizacje pozarządowe

Istnieje wiele organizacji pozarządowych, które oferują wsparcie chorym na nowotwory i ich bliskim. Organizacje te oferują m.in.:

 • Informacje na temat nowotworów i ich leczenia
 • Pomoc psychologiczną i psychoonkologiczną
 • Grupy wsparcia dla chorych i ich rodzin
 • Pomoc prawną i socjalną
 • Pomoc w codziennych obowiązkach

Przykładowe organizacje pozarządowe, które oferują wsparcie chorym na nowotwory i ich bliskim:

 • Fundacja Rak’n’Roll
 • Fundacja Alivia
 • Stowarzyszenie Polskie Amazonki Ruch Społeczny
 • Fundacja Unicorn

Hospicja

Hospicja to placówki medyczne, które zapewniają opiekę paliatywną chorym w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Opieka paliatywna koncentruje się na łagodzeniu bólu i innych objawów choroby oraz na zapewnieniu choremu komfortu i godnego życia.

Hospicja oferują m.in.:

 • Opiekę medyczną i pielęgniarską
 • Pomoc psychologiczną i duchową
 • Wsparcie dla rodziny chorego
 • Opiekę hospicyjną domową

Przykładowe hospicja w Polsce:

 • Hospicjum Onkologiczne im. Św. Łazarza w Gdańsku
 • Hospicjum Domowe „Ancypanek” w Warszawie
 • Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych „Palium” w Poznaniu

Grupy wsparcia

Grupy wsparcia to spotkania osób, które doświadczyły podobnej choroby lub sytuacji. W grupach wsparcia chory na nowotwór i jego bliscy mogą dzielić się swoimi doświadczeniami, otrzymać wsparcie emocjonalne i wymienić się informacjami.

Istnieje wiele grup wsparcia dla chorych na nowotwory i ich bliskich. Informacje na temat grup wsparcia w swojej okolicy można znaleźć m.in. na stronach internetowych organizacji pozarządowych i hospicjów.

Poradnie psychologiczne i psychoonkologiczne

Poradnie psychologiczne i psychoonkologiczne oferują pomoc psychologiczną i psychoonkologiczną chorym na nowotwory i ich bliskim. Psycholog lub psychoonkolog może pomóc w:

 • Radzeniu sobie ze stresem, lękiem i depresją
 • Akceptacji choroby
 • Podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia
 • Wzmocnieniu więzi rodzinnych
 • Powrocie do normalnego życia po chorobie

Informacje na temat poradni psychologicznych i psychoonkologicznych można znaleźć m.in. na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego.

Choroba nowotworowa to trudne doświadczenie dla chorego i jego bliskich. Ważne jest, aby w tej trudnej sytuacji nie zostawać samemu i szukać wsparcia. Dostępnych jest wiele organizacji, instytucji i specjalistów, którzy mogą zaoferować pomoc chorym na nowotwory i ich rodzinom.

Pamiętaj, że nie musisz przechodzić przez to sam. Pomoc jest w zasięgu ręki.

Dodatkowe informacje:

 • Ogólnopolski Telefon Zaufania dla Osób Dotkniętych Chorobą Nowotworową „Ancypanek”: 800 199 999
 • Strona internetowa Polskiego Towarzystwa Psychoonkologicznego
 • Strona internetowa Fundacji Rak’n’Roll

Pamiętaj!

 • Nie bój się zadawać pytań.
 • Szukaj informacji na temat nowotworów i ich leczenia.
 • Nie izoluj się od innych osób.
 • Korzystaj z dostępnego wsparcia.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub innym specjalistą.