Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego (OUN), potocznie nazywane guzami mózgu, to grupa nowotworów, które rozwijają się w mózgu, rdzeniu kręgowym lub oponach mózgowo-rdzeniowych. Mogą być łagodne lub złośliwe, a ich objawy zależą od lokalizacji, wielkości i typu guza. Nowotwory OUN są stosunkowo rzadkie, ale mogą być bardzo poważne i wymagać natychmiastowego leczenia.

Rodzaje nowotworów OUN

Nowotwory OUN można klasyfikować na różne sposoby, m.in. ze względu na ich lokalizację, budowę histologiczną i stopień złośliwości.

 • Lokalizacja: Nowotwory OUN mogą rozwijać się w różnych częściach mózgu i rdzenia kręgowego. Najczęściej występują w mózgu, ale mogą również wystąpić w rdzeniu kręgowym lub oponach mózgowo-rdzeniowych.
 • Budowa histologiczna: Na podstawie budowy mikroskopowej nowotwory OUN dzieli się na łagodne i złośliwe. Nowotwory łagodne rosną powoli i nie naciekają na otaczające tkanki, podczas gdy nowotwory złośliwe rosną szybko, naciekają na zdrowe tkanki i mogą przerzutować do innych narządów.
 • Stopień złośliwości: Nowotwory złośliwe OUN dzieli się na stopnie zaawansowania w zależności od tempa wzrostu, naciekania na otaczające tkanki i ryzyka przerzutów. Stopień zaawansowania nowotworu ma istotne znaczenie dla wyboru metody leczenia i rokowania.

Przyczyny nowotworów OUN

Przyczyny powstawania nowotworów OUN nie są do końca poznane, ale uważa się, że odgrywają w nich rolę zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

 • Czynniki genetyczne: Niektóre osoby rodzą się z mutacjami genów, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór OUN. Mutacje te mogą być dziedziczone po rodzicach lub mogą powstać spontanicznie w trakcie życia.
 • Czynniki środowiskowe: Na powstawanie nowotworów OUN mogą wpływać czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie jonizujące, kontakt z substancjami chemicznymi i niektóre infekcje wirusowe.

Objawy nowotworów OUN

Objawy nowotworów OUN zależą od lokalizacji, wielkości i typu guza. Do najczęstszych objawów należą:

 • Bóle głowy: Bóle głowy są najczęstszym objawem nowotworów OUN. Mogą być uporczywe, nasilać się w nocy lub rano i nie ustępować po zażyciu leków przeciwbólowych.
 • Nudności i wymioty: Nudności i wymioty mogą być spowodowane wzrostem ciśnienia w mózgu wywołanym przez guz.
 • Zaburzenia neurologiczne: Nowotwory OUN mogą powodować różne zaburzenia neurologiczne, takie jak drgawki, osłabienie mięśni, zaburzenia równowagi i trudności z mówieniem lub chodzeniem.
 • Zaburzenia poznawcze: Nowotwory OUN mogą powodować zaburzenia poznawcze, takie jak problemy z pamięcią, koncentracją i uczeniem się.
 • Zmiany osobowości: Nowotwory OUN mogą powodować zmiany osobowości, takie jak drażliwość, depresja i lęk.

Diagnoza nowotworów OUN

Diagnoza nowotworów OUN opiera się na kilku metodach, m.in.:

 • Badaniu fizycznym: Lekarz przeprowadzi badanie fizyczne w celu wykrycia objawów neurologicznych.
 • Badaniach obrazowych: Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI), mogą pomóc w zlokalizowaniu i ocenie wielkości guza.
 • Badaniach laboratoryjnych: Badania krwi i moczu mogą wykazać podwyższone stężenie markerów nowotworowych.
 • Badaniach histopatologicznych: Pobranie próbki tkanki guza i jej zbadanie pod mikroskopem pozwala na ostateczne potwierdzenie rozpoznania i określenie rodzaju nowotworu.

Leczenie nowotworów OUN

Leczenie nowotworów OUN jest złożone i obejmuje różne metody, które dobiera się indywidualnie do każdego pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj, stopień zaawansowania i lokalizację guza, a także wiek i ogólny stan zdrowia pacjenta.

 • Chirurgia: Chirurgia jest podstawową metodą leczenia wielu nowotworów OUN we wczesnych stadiach. Polega ona na usunięciu guza wraz z otaczającymi zdrowymi tkankami. W niektórych przypadkach konieczna może być operacja mózgu, która jest skomplikowaną procedurą wykonywaną przez neurochirurga.
 • Chemioterapia: Chemioterapia wykorzystuje leki do niszczenia komórek nowotworowych w całym organizmie. Jest to zazwyczaj stosowane w połączeniu z chirurgią lub w leczeniu zaawansowanych nowotworów OUN, które nie mogą być usunięte operacyjnie.
 • Radioterapia: Radioterapia wykorzystuje promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych. Może być stosowana przed operacją w celu zmniejszenia guza, po operacji w celu zniszczenia pozostałych komórek nowotworowych lub w leczeniu zaawansowanych nowotworów OUN.
 • Immunoterapia: Immunoterapia to nowy rodzaj leczenia nowotworów OUN, który polega na stymulowaniu układu odpornościowego do rozpoznawania i zwalczania komórek nowotworowych.

Rokowania w nowotworach OUN

Rokowania w nowotworach OUN zależą od wielu czynników, m.in. rodzaju, stopnia zaawansowania i lokalizacji guza, a także wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Wczesne wykrycie i leczenie nowotworów OUN znacząco poprawia rokowanie. Nowoczesne metody leczenia pozwalają na skuteczne leczenie wielu nowotworów OUN, nawet w zaawansowanych stadiach. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przypadek nowotworu OUN jest indywidualny i nie można jednoznacznie określić rokowania dla każdego pacjenta.

Nowotwory OUN są poważnymi schorzeniami, ale dzięki postępom w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce rokowania chorych na nowotwory OUN stale się poprawiają. Wczesne wykrycie, zdrowy tryb życia i regularne badania kontrolne to kluczowe czynniki wpływające na skuteczne leczenie nowotworów OUN. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek objawów mogących sugerować nowotwór OUN, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.