Nowotwory krwi, potocznie nazywane białaczką, to grupa chorób charakteryzujących się nieprawidłowym wzrostem i namnażaniem komórek krwi w szpiku kostnym. Komórki nowotworowe wypierają zdrowe krwinki, co prowadzi do zaburzeń w funkcjonowaniu układu krwiotwórczego. Nowotwory krwi mogą dotyczyć zarówno dzieci, jak i dorosłych, a ich objawy zależą od rodzaju i zaawansowania choroby. Leczenie nowotworów krwi jest złożone i obejmuje różne metody, takie jak chemioterapia, radioterapia i przeszczep szpiku kostnego.

Rodzaje nowotworów krwi

Nowotwory krwi można klasyfikować na różne sposoby, m.in. ze względu na pochodzenie komórek nowotworowych, tempo rozwoju choroby i przebieg kliniczny.

 • Pochodzenie komórek nowotworowych: Nowotwory krwi mogą wywodzić się z komórek mieloidalnych (granulocyty, monocyty, erytrocyty) lub limfoidalnych (limfocyty).
 • Tempo rozwoju choroby: Nowotwory krwi dzieli się na ostre i przewlekłe. Ostre nowotwory krwi rozwijają się szybko i wymagają natychmiastowego leczenia, podczas gdy przewlekłe nowotwory krwi rozwijają się powoli i mogą mieć łagodny przebieg.
 • Przebieg kliniczny: Nowotwory krwi mogą mieć przebieg limfatyczny (dotyczący węzłów chłonnych) lub szpikowy (dotyczący szpiku kostnego).

Przyczyny nowotworów krwi

Przyczyny powstawania nowotworów krwi nie są do końca poznane, ale uważa się, że odgrywają w nich rolę zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe.

 • Czynniki genetyczne: Niektóre osoby rodzą się z mutacjami genów, które zwiększają ryzyko zachorowania na nowotwór krwi. Mutacje te mogą być dziedziczone po rodzicach lub mogą powstać spontanicznie w trakcie życia.
 • Czynniki środowiskowe: Na powstawanie nowotworów krwi mogą wpływać czynniki środowiskowe, takie jak promieniowanie jonizujące, kontakt z substancjami chemicznymi i niektóre infekcje wirusowe.

Objawy nowotworów krwi

Objawy nowotworów krwi zależą od rodzaju i zaawansowania choroby. Do najczęstszych objawów należą:

 • Osłabienie i zmęczenie: Nowotwory krwi mogą powodować osłabienie i zmęczenie z powodu niedokrwistości, czyli niedoboru czerwonych krwinek.
 • Bladość skóry: Niedokrwistość może również powodować bladość skóry i błon śluzowych.
 • Stany gorączkowe: Nowotwory krwi mogą powodować nawracające stany gorączkowe i infekcje.
 • Krwotoki i siniaki: Nowotwory krwi mogą powodować nadmierne krwawienia i siniaki z powodu małopłytkowości, czyli niedoboru płytek krwi.
 • Powiększenie węzłów chłonnych: Nowotwory krwi limfatycznej mogą powodować powiększenie węzłów chłonnych.
 • Ból w kościach i stawach: Nowotwory krwi mogą powodować ból w kościach i stawach, szczególnie w zaawansowanych stadiach choroby.

Diagnoza nowotworów krwi

Diagnoza nowotworów krwi opiera się na kilku metodach, m.in.:

 • Badaniu fizycznym: Lekarz przeprowadzi badanie fizyczne w celu wykrycia objawów choroby, takich jak powiększenie węzłów chłonnych, bladość skóry i wybroczyny.
 • Badaniach krwi: Badania krwi mogą wykazać niedokrwistość, małopłytkowość i inne nieprawidłowości w morfologii krwi.
 • Badaniach szpiku kostnego: Pobranie próbki szpiku kostnego i jej zbadanie pod mikroskopem pozwala na ostateczne potwierdzenie rozpoznania i określenie rodzaju nowotworu.
 • Badaniach obrazowych: Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa (TK) i rezonans magnetyczny (MRI), mogą być pomocne w ocenie zaawansowania choroby i wykryciu powiększonych węzłów chłonnych lub zmian w narządach wewnętrznych.

Leczenie nowotworów krwi

Leczenie nowotworów krwi jest złożone i obejmuje różne metody, które dobiera się indywidualnie do każdego pacjenta, biorąc pod uwagę rodzaj, stopień zaawansowania i stadium choroby, a także wiek i ogólny stan zdrowia pacjenta.

 • Chemioterapia: Chemioterapia wykorzystuje leki do niszczenia komórek nowotworowych w całym organizmie. Jest to podstawowa metoda leczenia wielu nowotworów krwi.
 • Radioterapia: Radioterapia wykorzystuje promieniowanie jonizujące do niszczenia komórek nowotworowych. Może być stosowana w połączeniu z chemioterapią lub w leczeniu niektórych typów nowotworów krwi, które nie są podatne na chemioterapię.
 • Przeszczep szpiku kostnego: Przeszczep szpiku kostnego polega na zastąpieniu chorego szpiku kostnego pacjenta zdrowym szpikiem kostnym od dawcy. Jest to stosowane w leczeniu niektórych typów nowotworów krwi, takich jak białaczka ostra.
 • Leczenie celowane: Leczenie celowane to nowy rodzaj leczenia nowotworów krwi, który wykorzystuje leki atakujące specyficzne szlaki molekularne w komórkach nowotworowych. Jest to stosowane w leczeniu niektórych typów nowotworów krwi, które są oporne na chemioterapię lub radioterapię.

Rokowania w nowotworach krwi

Rokowania w nowotworach krwi zależą od wielu czynników, m.in. rodzaju, stopnia zaawansowania i stadium choroby, a także wieku i ogólnego stanu zdrowia pacjenta. Wczesne wykrycie i leczenie nowotworów krwi znacząco poprawia rokowanie. Nowoczesne metody leczenia, takie jak przeszczep szpiku kostnego i leczenie celowane, pozwalają na skuteczne leczenie wielu nowotworów krwi, nawet w zaawansowanych stadiach. Ważne jest, aby pamiętać, że każdy przypadek nowotworu krwi jest indywidualny i nie można jednoznacznie określić rokowania dla każdego pacjenta.

Nowotwory krwi są poważnymi schorzeniami, ale dzięki postępom w diagnostyce, leczeniu i profilaktyce rokowania chorych na nowotwory krwi stale się poprawiają. Wczesne wykrycie, zdrowy tryb życia i regularne badania kontrolne to kluczowe czynniki wpływające na skuteczne leczenie nowotworów krwi. Pamiętaj, że w razie jakichkolwiek objawów mogących sugerować nowotwór krwi, należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza.