Zostań partnerem akcji Onkoodpowiedzialni

Dlaczego? Odpowiedź jest prosta!

Twój udział w akcji to troska o zdrowie pracowników ale również przykład społecznej odpowiedzialności biznesu dla innych firm. Decydując się na udział w akcji  pomagasz edukować pracowników w zakresie profilaktyki onkologicznej, diagnostyki i nowoczesnych form terapii nowotworów. Celem akcji jest nie tylko edukacja i zachęcanie do systematycznych badań ale również aktywne wsparcie pracowników dotkniętych chorobą onkologiczną.

Chcesz zostać partnerem akcji Onkoodpowiedzialni?

Wyślij zgłoszenie na adres e-mail:

Firmom, które zdecydują się na zostanie Partnerem akcji ONKOODPOWIEDZIALNI proponujemy:

 • umieszczenie logotypu na stronie internetowej akcji www.onkoodpowiedzialni.pl w sekcji „Partnerzy” wraz z przekierowaniem na stronę internetową Partnera
 • prezentację nazwy Partnera w materiałach promocyjnych i prasowych towarzyszących realizacji akcji
 • umieszczenie informacji o Partnerze na Facebooku dedykowanym akcji
 • otrzymanie certyfikatu „ONKOODPOWIEDZIALNI”
 • udostępnienie infografik ilustrujących objawy, które mogą wskazywać na rozwijającego się raka szyjki macicy lub trzonu macicy
 • udostępnienie materiału wideo z udziałem osób, które same zachorowały na nowotwór oraz tych, które są aktywnie zaangażowane w szeroko pojęte wsparcie osób dotkniętych chorobą onkologiczną wraz z kontaktem do organizacji zajmujących się wsparciem pacjentów onkologicznych i członków ich rodzin
 • udostępnienie logotypu ONKOODPOWIEDZIALNI na potrzeby własnych  materiałów informacyjnych

Od Partnerów akcji oczekujemy:

 • włączenia się w aktywną komunikację o akcji poprzez umieszczenie informacji na własnych stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych
 • zaangażowania i otwartości w  propagowanie idei edukacji onkologicznej oraz wiedzy na temat dostępności do nowoczesnych metod leczenia nowotworów ginekologicznych wśród pracowników z wykorzystaniem własnych kanałów komunikacji
 • zaproszenia pracowników na spotkania LIVE za pośrednictwem własnych kanałów komunikacji
 • wykorzystania realacji networking w przekazywaniu informacji o akcji i możliwości bycia jej Partnerem wśród własnych partnerów biznesowych
 • nawiązania długoterminowej współpracy w ramach akcji ONKOODPOWIEDZIALNI podczas akcji edukacyjnych realizowanych z własnej inicjatywy oraz kontynuowania i utrwalania działań dotyczących profilaktyki onkologicznej we własnym zakresie

Największą wartością każdego przedsiębiorstwa są ludzie.

Pokaż, że pracownicy mogą liczyć na Twoją pomoc i rozwijają się w firmie społecznie odpowiedzialnej. Dołącz do akcji ponieważ razem możemy więcej!