Rak tarczycy w liczbach

W 2019 r. zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowania na raka tarczycy dotyczyły ok. 4,2 tys. Polaków, z czego zachorowania wśród kobiet stanowiły ok. 3,5 tys. To właśnie kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni. Ryzyko zachorowania wzrasta wraz z wiekiem, a najwięcej przypadków tego nowotworu diagnozowanych jest u kobiet po 30 roku życia (szczyt zachorowań przypada na 5. i 6. dekadę życia). Niestety w ciągu ostatnich 10 lat możemy obserwować bardzo niepokojący wzrost zachorowalności na nowotwory tarczycy, który wynosi aż 65%. W przeciwieństwie do innych nowotworów rak tarczycy ma ogólnie dobre rokowania. Odzwierciedleniem tego jest obserwowany w ostatnich latach trend, który pokazuje, że pomimo zwiększającej się liczby diagnozowanych przypadków tego nowotworu liczba zgonów pozostaje na niskim poziomie i nie wzrasta. Dzieje się tak dzięki wczesnemu wykrywaniu zmian nowotworowych oraz nowoczesnym metodom leczenia.

 

0 tyś.
Liczba zachorowań w Polsce w 2019 r.
0 x
Kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni.
0 %
Wzrost zachorowalności w ciągu ostatnich 10 lat.

Dowiedz się więcej o raku tarczycy:

Leczenie operacyjne jest podstawową formą leczenia raka tarczycy, a podczas zabiegu u większości pacjentów usuwana jest cała tarczyca. Wyjątek stanowią bardzo małe zmiany (< 1 cm), przy jednoczesnym braku zajęcia węzłów chłonnych.
Rak tarczycy może przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo. Część pacjentów sama zauważa u siebie podejrzane zmiany takie jak zgrubienie, czy guzek na szyi, powiększone węzły chłonne bez towarzyszącej im infekcji czy wystąpienie tzw. wola.
Najlepszą metodą wykrywania guzków tarczycy jest badanie ultrasonograficzne, które umożliwia uwidocznienie nawet kilkumilimetrowych zmian. Ponadto USG pozwala lekarzowi na ocenę wyglądu zmiany, jej unaczynienia oraz monitorowanie jej wielkości.
Typem nowotworu tarczycy najczęściej występującym jest rak brodawkowaty. Jego charakterystyczną cechą jest to, że rozwija się on bardzo powoli a przerzuty daje do szyjnych węzłów chłonnych i miąższu tarczycy.
W 2019 r. zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowania na raka tarczycy dotyczyły ok. 3, 5 tys. Polek. To właśnie kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni.