O raku tarczycy

Typem nowotworu tarczycy najczęściej występującym jest rak brodawkowaty. Jego charakterystyczną cechą jest to, że rozwija się on bardzo powoli a przerzuty daje do szyjnych węzłów chłonnych i miąższu tarczycy. W klasyfikacji nowotworów tarczycy wyróżnia się także raka: wysokokomórkowego, pęcherzykowego oraz rdzeniastego. Ten ostatni jest diagnozowany u ok. 25% pacjentów i charakteryzuje się największym typem złośliwości. Podstawę diagnostyki raka tarczycy stanowi USG tarczycy w połączeniu z biopsją cienkoigłową tzw. BAC. Leczenie nowotworów tarczycy odbywa się głównie na drodze chirurgii, a w trakcie zabiegu usuwana jest cała tarczyca z tkanką chłonną okołotchawiczą. U niektórych pacjentów z uwagi na zaawansowanie nowotworu konieczna jest również resekcja bocznych węzłów chłonnych szyi.

Dowiedz się więcej o raku tarczycy:

Leczenie operacyjne jest podstawową formą leczenia raka tarczycy, a podczas zabiegu u większości pacjentów usuwana jest cała tarczyca. Wyjątek stanowią bardzo małe zmiany (< 1 cm), przy jednoczesnym braku zajęcia węzłów chłonnych.
Rak tarczycy może przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo. Część pacjentów sama zauważa u siebie podejrzane zmiany takie jak zgrubienie, czy guzek na szyi, powiększone węzły chłonne bez towarzyszącej im infekcji czy wystąpienie tzw. wola.
Najlepszą metodą wykrywania guzków tarczycy jest badanie ultrasonograficzne, które umożliwia uwidocznienie nawet kilkumilimetrowych zmian. Ponadto USG pozwala lekarzowi na ocenę wyglądu zmiany, jej unaczynienia oraz monitorowanie jej wielkości.
Typem nowotworu tarczycy najczęściej występującym jest rak brodawkowaty. Jego charakterystyczną cechą jest to, że rozwija się on bardzo powoli a przerzuty daje do szyjnych węzłów chłonnych i miąższu tarczycy.
W 2019 r. zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowania na raka tarczycy dotyczyły ok. 3, 5 tys. Polek. To właśnie kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni.