Leczenie raka tarczycy

Leczenie operacyjne jest podstawową formą  leczenia raka tarczycy, a podczas zabiegu u większości pacjentów usuwana jest cała tarczyca. Wyjątek stanowią bardzo małe zmiany (< 1 cm), przy jednoczesnym  braku zajęcia węzłów chłonnych. W takich sytuacjach chirurg podejmuje decyzję o ewentualnym usunięciu  tylko jednego płata tarczycy. Pacjenci powinni mieć świadomość, że operacyjne usunięcie zaawansowanego raka tarczycy może wiązać się z powikłaniami takimi jak pooperacyjna niedoczynność przytarczyc, czy porażenie nerwu krtaniowego wstecznego. To właśnie uszkodzenie nerwu krtaniowego może być przyczyną porażenia strun głosowych, które może prowadzić do zaburzeń lub trwałej utraty mowy. Właśnie z tego powodu podczas operacji powinien być stosowany neuromonitoring nerwów krtaniowych. Jego zastosowanie pozwala chirurgowi na identyfikację nerwów podczas operacji i monitorowanie ich funkcji w trakcie zabiegu, co minimalizuje ryzyko ich uszkodzenia.

Kolejnym etapem leczenia raka tarczycy jest przeważnie terapia radjojodem mająca na celu zniszczenie choroby resztkowej lub leczenie przerzutów (jeżeli wystąpiły). Dodatkowo w terapii stosowane jest podawanie hormonu tarczycy – lewotyroksyny. Celem suplementacji tego hormonu jest pokrycie podstawowego zapotrzebowania na hormony tarczycy po jej usunięciu, ale także hamowanie potencjalnej wznowy nowotworu. Pacjenci będący po operacyjnym leczeniu raka tarczycy, powinni przebywać pod stałą opieką endokrynologa, który ma pieczę nad wyrównaniem hormonalnym jak również kieruje pacjentów na badania okresowe takie jak USG.

Dowiedz się więcej o raku tarczycy:

Leczenie operacyjne jest podstawową formą leczenia raka tarczycy, a podczas zabiegu u większości pacjentów usuwana jest cała tarczyca. Wyjątek stanowią bardzo małe zmiany (< 1 cm), przy jednoczesnym braku zajęcia węzłów chłonnych.
Rak tarczycy może przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo. Część pacjentów sama zauważa u siebie podejrzane zmiany takie jak zgrubienie, czy guzek na szyi, powiększone węzły chłonne bez towarzyszącej im infekcji czy wystąpienie tzw. wola.
Najlepszą metodą wykrywania guzków tarczycy jest badanie ultrasonograficzne, które umożliwia uwidocznienie nawet kilkumilimetrowych zmian. Ponadto USG pozwala lekarzowi na ocenę wyglądu zmiany, jej unaczynienia oraz monitorowanie jej wielkości.
Typem nowotworu tarczycy najczęściej występującym jest rak brodawkowaty. Jego charakterystyczną cechą jest to, że rozwija się on bardzo powoli a przerzuty daje do szyjnych węzłów chłonnych i miąższu tarczycy.
W 2019 r. zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowania na raka tarczycy dotyczyły ok. 3, 5 tys. Polek. To właśnie kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni.