Diagnostyka raka tarczycy

Najlepszą metodą wykrywania guzków tarczycy jest badanie ultrasonograficzne, które umożliwia uwidocznienie nawet kilkumilimetrowych zmian. Ponadto USG pozwala lekarzowi na ocenę wyglądu zmiany, jej unaczynienia oraz monitorowanie jej wielkości. To właśnie na podstawie USG tarczycy dokonuje się kwalifikacji zmiany do biopsji na, którą kierowani są zawsze pacjenci ze zmianą pow. 1 cm lub mniejszą, w sytuacji kiedy jej wygląd lub tempo wzrostu budzą niepokój lekarza i mogą świadczyć o podwyższonym ryzyku złośliwości. 

Biopsja cienkoigłowa guzka polega na jego nakłuciu cienką igłą pod kontrolą USG. Jest to zabieg bezpieczny, nie powodujący ryzyka rozsiewu nowotworu, który nie wymaga specjalnego przygotowania od pacjenta. Badanie trwa ok. 15 minut i na podstawie jego wyniku można stwierdzić, czy zmiana jest złośliwa, łagodna, czy podejrzana. 

Dowiedz się więcej o raku tarczycy:

Leczenie operacyjne jest podstawową formą leczenia raka tarczycy, a podczas zabiegu u większości pacjentów usuwana jest cała tarczyca. Wyjątek stanowią bardzo małe zmiany (< 1 cm), przy jednoczesnym braku zajęcia węzłów chłonnych.
Rak tarczycy może przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo. Część pacjentów sama zauważa u siebie podejrzane zmiany takie jak zgrubienie, czy guzek na szyi, powiększone węzły chłonne bez towarzyszącej im infekcji czy wystąpienie tzw. wola.
Najlepszą metodą wykrywania guzków tarczycy jest badanie ultrasonograficzne, które umożliwia uwidocznienie nawet kilkumilimetrowych zmian. Ponadto USG pozwala lekarzowi na ocenę wyglądu zmiany, jej unaczynienia oraz monitorowanie jej wielkości.
Typem nowotworu tarczycy najczęściej występującym jest rak brodawkowaty. Jego charakterystyczną cechą jest to, że rozwija się on bardzo powoli a przerzuty daje do szyjnych węzłów chłonnych i miąższu tarczycy.
W 2019 r. zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowania na raka tarczycy dotyczyły ok. 3, 5 tys. Polek. To właśnie kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni.