Czynniki ryzyka zachorowania na raka tarczycy

Do podstawowych czynników ryzyka zachorowania na raka tarczycy należą:

  • radioterapia okolicy szyi
  • obciążony wywiad rodzinny – występowanie  raka tarczycy u członków najbliższej rodziny
  • dynamiczne powiększanie się guzka tarczycy z  towarzyszącym mu powiększeniem się węzłów chłonnych lub porażeniem strun głosowych
  • występowanie guzków o średnicy powyżej 4 cm
  • wiek: wyższe ryzyko wystąpienia raka tarczycy obserwuje się w przypadku zmian guzkowych u dzieci, u osób poniżej 20. roku życia oraz osób powyżej 50. roku życia.
  • czynniki środowiskowe:  stres, zanieczyszczenia środowiska (smog), niezdrowe odżywianie, niedobór jodu.

Dowiedz się więcej o raku tarczycy:

Leczenie operacyjne jest podstawową formą leczenia raka tarczycy, a podczas zabiegu u większości pacjentów usuwana jest cała tarczyca. Wyjątek stanowią bardzo małe zmiany (< 1 cm), przy jednoczesnym braku zajęcia węzłów chłonnych.
Rak tarczycy może przez długi czas może rozwijać się bezobjawowo. Część pacjentów sama zauważa u siebie podejrzane zmiany takie jak zgrubienie, czy guzek na szyi, powiększone węzły chłonne bez towarzyszącej im infekcji czy wystąpienie tzw. wola.
Najlepszą metodą wykrywania guzków tarczycy jest badanie ultrasonograficzne, które umożliwia uwidocznienie nawet kilkumilimetrowych zmian. Ponadto USG pozwala lekarzowi na ocenę wyglądu zmiany, jej unaczynienia oraz monitorowanie jej wielkości.
Typem nowotworu tarczycy najczęściej występującym jest rak brodawkowaty. Jego charakterystyczną cechą jest to, że rozwija się on bardzo powoli a przerzuty daje do szyjnych węzłów chłonnych i miąższu tarczycy.
W 2019 r. zgodnie z danymi z Krajowego Rejestru Nowotworów zachorowania na raka tarczycy dotyczyły ok. 3, 5 tys. Polek. To właśnie kobiety chorują na raka tarczycy 9 razy częściej niż mężczyźni.