Rak piersi w liczbach

Zgodnie z danymi ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na  świecie, który co roku wykrywany jest u ok. 12% kobiet, odpowiadając rocznie za 1,7 milion zachorowań i ponad 500 tysięcy zgonów. Niestety w ciągu ostatnich 20 lat całkowita liczba nowotworów piersi zwiększyła się prawie o 100%, a w naszym kraju wzrost ten. wynosił prawie 50% pomiędzy 1999 a 2017 r.

Rak piersi jest również w Polsce najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem ponieważ zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów w 2020 r. zachorowalność na ten typ nowotworu dotyczyła ponad 19 tys. Polek. Ponadto zgodnie z szacunkami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że w 2020 r. na 100 tys. Polek zmarło średnio 41,8 w a dla przykładu w 2015 r.  liczba ta wynosiła 31,1. Jak widać rak piersi to aktualnie ogromne wyzwanie onkologiczne w Polsce ponieważ jak pokazują statystyki, jesteśmy krajem, w którym ciągle wzrasta zarówno zachorowalność jak i śmiertelność z powodu tego nowotworu.

Dowiedz się więcej o raku piersi:

Zgodnie z danymi ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na  świecie, który co roku wykrywany jest u ok. 12% kobiet, odpowiadając rocznie za 1,7 milion zachorowań i ponad 500 tysięcy zgonów
W początkowym stadium rozwoju rak piersi przebiega najczęściej  w sposób bezobjawowy i na tym etapie można go wykryć jedynie na podstawie badań diagnostycznych takich jak USG piersi czy mammografia.
Podstawę diagnostyki raka piersi stanowi wizyta u onkologa lub chirurga, który już podczas badania  palpacyjnego jest w stanie wykryć obecność  guza w piersi i/ lub powiększone węzły chłonne w dole pachowym.
Podstawę wyboru optymalnej ścieżki leczenia w przypadku raka piersi stanowi przede wszystkim wynik badania histopatologicznego, stopień zaawansowania choroby oraz określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych.
Chirurgiczne leczenie raka piersi można podzielić na leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy (wycinany jest rak piersi w granicach zdrowych tkanek, czyli fragment gruczołu piersiowego ) i leczenie amputacyjne (wycinany/amputowany jest cały gruczoł piersiowy).
Pojawienie się przerzutów w raku piersi to fakt zaawansowanego stadium choroby. Przerzuty w raku piersi lokalizują się najczęściej w pierwszej kolejności w węzłach chłonnych pachowych a wraz z rozwojem choroby powstają tzw. przerzuty odległe w kościach (70-80% przypadków przerzutów), wątrobie, płucach i mózgu.
Najprostszą profilaktyką jest samobadanie piersi, które polega na ich oglądaniu oraz na badaniu dotykowym. Samobadanie piersi warto wykonywać systematycznie co najmniej raz na kwartał i w tej samej fazie cyklu miesiączkowego.
Samobadanie piersi można wykonać w trzech pozycjach: leżącej, w wannie lub stojąc przed lustrem. Pierwszym krokiem jest uniesienie rąk do góry i ocena symetrii i kształtu obu piersi oraz dołów pachowych.