Leczenie chirurgiczne raka piersi – mastektomia

Chirurgiczne leczenie raka piersi można podzielić na  leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy (wycinany jest rak piersi w granicach zdrowych tkanek, czyli fragment gruczołu piersiowego ) i leczenie amputacyjne (wycinany/amputowany jest cały gruczoł piersiowy).

Mastektomia czyli amputacja piersi jest radykalną metodą operacyjnego leczenia raka piersi, podczas, której usuwany jest cały gruczoł piersiowy, a w większości przypadków również skóra piersi, brodawka i otoczka sutkowa. Tą formę leczenie stosuje się głównie w miejscowo zaawansowanym raku piersi, w sytuacjach kiedy nie można zastosować leczenia oszczędzającego oraz w u kobiet ze zdiagnozowanym rakiem wieloogniskowym i wieloośrodkowym. W wybranych sytuacjach klinicznych onkologowie podejmują decyzję o modyfikacji leczenia operacyjnego poprzez wykonanie amputacji podskórnych piersi , w których możliwe jest zaoszczędzenie skóry, czasem też brodawki sutkowej i wykonanie jednoczasowych zabiegów odtwórczych piersi. Warto jednak pamiętać, że takie postępowanie dotyczy tylko wybranych przypadków ponieważ priorytetem w leczeniu raka piersi jest osiągnięcie jak najlepszego wyniku onkologicznego, natomiast efekt estetyczny stawia się na drugim miejscu. Mastektomia podskórna  daje możliwość wykonania jednoczasowej rekonstrukcji piersi poprzez wszczepienie implantu a kwalifikacja do tego typu zabiegu zależy od wielkość guza /guzów, typu histologicznego raka,  jego odległości od powięzi mięśniowej oraz odległości od skóry i od brodawki sutkowej  oraz ewentualnej konieczności naświetlania pooperacyjnego.

Leczenie rekonstrukcyjne możliwe jest również u pacjentek będących po amputacji klasycznej i wówczas mówi się o tzw. rekonstrukcji odroczonej. Na możliwość wykonania operacji odtwórczych, odroczonych ma wpływ wiele czynników takich jak przebycie radioterapii lub chemioterapii, fakt wystąpienia wznowy miejscowej oraz rozległość pierwotnego zabiegu amputacyjnego.

U kobiet z obciążonym wywiadem tj. u których stwierdzono obecność mutacji genów BRCA1 i BRCA2, jak również fakt, częstego występowania nowotworów piersi i/lub jajnika u członków najbliższej rodziny rekomenduje się wykonanie mastektomii profilaktycznej, czyli w przypadku kiedy nie ma jeszcze rozpoznania choroby nowotworowej.

Dowiedz się więcej o raku piersi:

Zgodnie z danymi ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) rak piersi jest obecnie najczęściej diagnozowanym nowotworem na  świecie, który co roku wykrywany jest u ok. 12% kobiet, odpowiadając rocznie za 1,7 milion zachorowań i ponad 500 tysięcy zgonów
W początkowym stadium rozwoju rak piersi przebiega najczęściej  w sposób bezobjawowy i na tym etapie można go wykryć jedynie na podstawie badań diagnostycznych takich jak USG piersi czy mammografia.
Podstawę diagnostyki raka piersi stanowi wizyta u onkologa lub chirurga, który już podczas badania  palpacyjnego jest w stanie wykryć obecność  guza w piersi i/ lub powiększone węzły chłonne w dole pachowym.
Podstawę wyboru optymalnej ścieżki leczenia w przypadku raka piersi stanowi przede wszystkim wynik badania histopatologicznego, stopień zaawansowania choroby oraz określenie czynników prognostycznych i predykcyjnych.
Chirurgiczne leczenie raka piersi można podzielić na leczenie oszczędzające gruczoł piersiowy (wycinany jest rak piersi w granicach zdrowych tkanek, czyli fragment gruczołu piersiowego ) i leczenie amputacyjne (wycinany/amputowany jest cały gruczoł piersiowy).
Pojawienie się przerzutów w raku piersi to fakt zaawansowanego stadium choroby. Przerzuty w raku piersi lokalizują się najczęściej w pierwszej kolejności w węzłach chłonnych pachowych a wraz z rozwojem choroby powstają tzw. przerzuty odległe w kościach (70-80% przypadków przerzutów), wątrobie, płucach i mózgu.
Najprostszą profilaktyką jest samobadanie piersi, które polega na ich oglądaniu oraz na badaniu dotykowym. Samobadanie piersi warto wykonywać systematycznie co najmniej raz na kwartał i w tej samej fazie cyklu miesiączkowego.
Samobadanie piersi można wykonać w trzech pozycjach: leżącej, w wannie lub stojąc przed lustrem. Pierwszym krokiem jest uniesienie rąk do góry i ocena symetrii i kształtu obu piersi oraz dołów pachowych.