Rak jelita grubego w liczbach

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że szacowana zachorowalność na raka jelita grubego w 2020 r. dotyczyła 20,5 tys. osób. Rak jelita grubego jest aktualnie w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (ok. 7 tys.) i trzecią u kobiet ( ok. 5,5 tys.), odpowiadając za blisko 12,5 tys. zgonów rocznie. Jak podkreślają eksperci od kilku lat obserwujemy wzrost zachorowalności na raka jelita grubego w naszym kraju, a dynamika wzrostu zachorowań rok do roku wynosi ok. 4-5%.

Nowotwór jelita grubego powstaje w wyniku niekontrolowanego wzrostu komórek nowotworowych w obrębie jednej z części jelita grubego, lokalizując się głównie w obrębie wstępnicy, kątnicy, poprzecznicy, zstępnicy lub odbytnicy. Ok. 90% nowotworów jelita grubego stanowi gruczolakorak.

Zachorowalność na raka jelita grubego dotyczy głównie osób po 50 roku życia, ponieważ 9 na 10 osób, które zachorowały na ten typ nowotworu ma 50 lub więcej lat.

Wśród czynników zwiększających ryzyko zachorowania na raka jelita grubego wymienia się często czynniki genetyczne, czyli występowanie tego nowotworu u członków najbliższej rodziny, zespół rodzinnej polipowatości gruczolakowatej, zespół Lyncha czy chorobę Leśniowskiego-Crohna. Wśród czynników środowiskowych mających wpływ na rozwój raka jelita grubego wymienia się palenie papierosów, złą dietę, czy niską aktywność fizyczną.

0 tyś.
Szacowana zachorowalność na raka jelita grubego w 2020 r.
> 0 lata
Najczęstszy wiek osób chorujących na raka jelita grubego
0 tyś
Szacowana roczna liczba zgonów z powodu raka jelita grubego.

Dowiedz się więcej o raku jelita grubego

Z danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że szacowana zachorowalność na raka jelita grubego w 2020 r. dotyczyła 20,5 tys. osób. Rak jelita grubego jest aktualnie w Polsce drugą najczęstszą przyczyną zgonów nowotworowych u mężczyzn (ok. 7 tys.) i trzecią u kobiet ( ok. 5,5 tys.).
Rak jelita grubego to podstępny nowotwór, ponieważ we wczesnym stadium zaawansowania choroby nowotwór ten w większości przypadków rozwija się w sposób bezobjawowy. Sygnałem, który powinien wzmocnić naszą czujność onkologiczną jest z pewnością krew na/- w stolcu a także niedokrwistość, która manifestuje się w postaci szybkiego poczucia zmęczenia i ogólnego osłabienia organizmu.
Rak jelita grubego to bardzo niebezpieczny nowotwór, ponieważ w początkowej fazie rozwoju może nie dawać żadnych objawów. Są jednak badania, które przy wystąpieniu niepokojących objawów takich jak zmiana rytmu wypróżnień, nieplanowana utrata masy ciała, występowanie naprzemiennych biegunek z zaparciami, czy stolców „ołówkowatych” oraz krwi w/-na stolcu pomagają wykryć raka jelita grubego nawet we wczesnej fazie.
Szansą na skuteczne wyleczenie tego nowotworu jest jego wykrycie we wczesnym stadium, ale niestety w przypadku ok. 25% pacjentów w Polsce diagnozę stawia się późno, co wpływa na rokowania. Dlatego tak ważne są badania profilaktyczne, o które powinno się zadbać już po ukończeniu 40 roku życia.
Podstawę leczenia raka jelita grubego stanowi leczenie chirurgiczne polegające na wycięciu guza wraz z marginesem zdrowych tkanek oraz regionalnych węzłów chłonnych. U pacjentów z miejscowo i regionalnie zaawansowaną chorobą stosuje się leczenie skojarzone w połączeniu z chemioterapią lub w przypadku chorych z rakiem odbytnicy – z radio lub radiochemioterapią.
Ponad 80% przypadków zachorowań na nowotwór jelita grubego nie ma związku z predyspozycjami genetycznymi, które odpowiadają za ok. 15-20% przypadków choroby. Do predyspozycji genetycznych zalicza się występowanie raka jelita grubego u członków najbliższej rodziny oraz zespoły genetyczne, które mogą prowadzić do procesu nowotworzenia.