Rak endometrium – typy nowotworów

Wyróżnia się dwa typy nowotworu raka endometrium. Większość, bo ponad 80–90% wszystkich rozpoznań stanowi gruczolakorak endometrioidalny, występujący głównie u kobiet w okresie menopauzalnym. Przyczyną rozwoju tego typu nowotworu jest nadmiar estrogenów (przy  niskim poziomie progesteronu), które stymulują rozrost endometrium. Rokowania w przypadku wykrycia gruczolakoraka endometrioidalnego są w większości przypadków pomyślne, ponieważ nowotwór ten charakteryzuje się mniejszą agresywnością.

Drugim typem raka trzonu macicy jest gruczolakorak nieendometrioidalny, do którego zalicza się raka surowiczego, raka jasnokomórkowego, oraz nowotwory niezróżnicowane oraz mieszane. Rozwój tego typu raka trzonu macicy  nie jest powiązany ze stymulacją hormonalną i zwykle występuje u kobiet po 60. i 70. roku życia. Pomimo, że  gruczolakorak nieendometrioidalny diagnozowany jest rzadziej to niestety ma gorsze rokowania niż typ I ponieważ często występuje w zaawansowanym stadium i charakteryzuje się częstszymi nawrotami choroby.

Dowiedz się więcej o raku endometrium:

Zgodnie z badaniami, głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka endometrium jest otyłość i choroby jej towarzyszące takie jak cukrzyca czy insulinooporność, które przyczyniają się do nadmiernej produkcji estrogenów odpowiedzialnych za niekontrolowany rozrost błony śluzowej macicy.
Leczenie raka błony śluzowej trzonu macicy obejmuje leczenie chirurgiczne, radioterapię, radiochemioterapię oraz chemioterapię a wybór optymalnej formy leczenia uzależniony jest przede wszystkim od stopnia zaawansowania nowotworu.