Rak endometrium – stopnie zaawansowania choroby

Wynik patomorfologiczny opisujący raka endometrium dostarcza informacji o typie histopatologicznym (rak endometrioidalny/nieendometrioidalny) oraz o stopniu zróżnicowania histopatologicznego. Do oceny zaawansowania klinicznego po uzyskaniu wyników badań obrazowych oraz badania histologicznego używana jest klasyfikacja FIGO. Im wyższy stopień, tym większe zaawansowanie choroby. Wybór leczenia uzupełniającego będzie zależny od stadium zaawansowania choroby.

Stopnie zaawansowania raka endometrium wg klasyfikacji FIGO:

 • I – nowotwór ograniczony wyłącznie do trzonu macicy
 • IA – nowotwór ograniczony wyłącznie do trzonu macicy, brak nacieku lub naciek zajmuje mniej niż 50% grubości mięśnia macicy
 • IB – nowotwór ograniczony wyłącznie do trzonu macicy, naciek obejmuje ponad 50% mięśniówki
 • II – nowotwór nie wychodzi poza macicę ale nacieka podścielisko szyjki macicy
 • III – nowotwór rozprzestrzenił się poza trzon i szyjkę macicy, stwierdza się lokalne i/lub regionalne naciekanie
 • III A – nowotwór nacieka błonę surowiczą  macicy i/lub przydatki
 • III B – nowotwór dał przerzuty do pochwy i/ lub do przymacicza
 • III C1 – nowotwór znajduje się w  miednicznych węzłach chłonnych
 • III C2 – nowotwór znajduje się  w okołoaortalnych węzłach chłonnych z zajętymi lub nie węzłami chłonnymi miednicy
 • IV – nowotwór nacieka na pęcherz moczowy, i/lub śluzówkę jelita i/lub dał przerzuty odległe
 • IV A – nowotwór zajmuje pęcherz moczowy i/lub śluzówkę jelita
 • IV B – nowotwór dał przerzuty odległe obejmujące narządy jamy brzusznej i/lub do pachwinowych węzłów chłonnych

Dowiedz się więcej o raku endometrium:

Zgodnie z badaniami, głównym czynnikiem zwiększającym ryzyko zachorowania na raka endometrium jest otyłość i choroby jej towarzyszące takie jak cukrzyca czy insulinooporność, które przyczyniają się do nadmiernej produkcji estrogenów odpowiedzialnych za niekontrolowany rozrost błony śluzowej macicy.
Leczenie raka błony śluzowej trzonu macicy obejmuje leczenie chirurgiczne, radioterapię, radiochemioterapię oraz chemioterapię a wybór optymalnej formy leczenia uzależniony jest przede wszystkim od stopnia zaawansowania nowotworu.