Choroba nowotworowa to nie tylko wyzwanie fizyczne, ale również ogromne obciążenie psychiczne. Diagnoza może wywołać szereg negatywnych emocji, takich jak strach, lęk, smutek, złość, a nawet depresja. Chorzy często borykają się również z problemami z samoakceptacją, poczuciem kontroli nad życiem i stratą dotychczasowej tożsamości.

Na szczęście dostępne są różne formy wsparcia psychologicznego, które mogą pomóc chorym w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Ważne jest, aby osoby zmagające się z nowotworem nie wahały się sięgać po pomoc i korzystały z dostępnych zasobów.

Emocjonalny rollercoaster

Rozpoznanie choroby nowotworowej to ogromny stres, który może prowadzić do szeregu negatywnych emocji. Pacjenci często doświadczają:

 • Lęku i strachu: przed śmiercią, bólem, leczeniem, nieznanym, utratą kontroli nad życiem.
 • Smutku i żalu: z powodu utraty zdrowia, dotychczasowego życia, planów na przyszłość.
 • Złości i frustracji: skierowanej na siebie, los, bliskich, system opieki zdrowotnej.
 • Poczucie winy: za to, że zachorowali, za obciążanie bliskich.
 • Depresji: objawiającej się obniżonym nastrojem, brakiem energii, utratą zainteresowań, zaburzeniami snu i apetytu.

Warto pamiętać, że te emocje są naturalne i zrozumiałe w tej trudnej sytuacji. Nie należy ich tłumić, ale szukać sposobów na zdrowe radzenie sobie z nimi.

Wyzwania adaptacyjne

Choroba nowotworowa wiąże się z wieloma zmianami w życiu, które mogą powodować problemy adaptacyjne. Pacjenci często:

 • Mają trudności z powrotem do codziennych aktywności: z powodu zmęczenia, osłabienia, skutków ubocznych leczenia.
 • Izolują się od bliskich i znajomych: z powodu wstydu, strachu przed obciążaniem innych, chęci ochrony przed zarazkami.
 • Martwią się o swoją przyszłość: zawodową, finansową, rodzinną.
 • Tracą nadzieję i sens życia: z powodu niepewności co do dalszych losów.
 • Borykają się z problemami z koncentracją i pamięcią: tzw. „mgłą mózgową”.

Ważne jest, aby szukać wsparcia w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Bliscy, grupy wsparcia psychologicznego, psychoterapeuci mogą pomóc w odnalezieniu się w nowej sytuacji i wypracowaniu strategii radzenia sobie z problemami.

Dostępne formy wsparcia psychologicznego

Istnieje wiele różnych form wsparcia psychologicznego, które mogą być pomocne dla osób zmagających się z chorobą nowotworową. Do najpopularniejszych należą:

 • Terapia psychologiczna: indywidualna lub grupowa, pomaga w radzeniu sobie z emocjami, stresem, lękiem, depresją.
 • Grupy wsparcia: spotkania z innymi osobami chorującymi na nowotwory, umożliwiają wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i zrozumienie.
 • Poradnictwo psychologiczne: krótkotrwałe, skoncentrowane na rozwiązaniu konkretnego problemu.
 • Terapia rodzinna: pomaga rodzinie chorego w radzeniu sobie z chorobą i jej wpływem na relacje.
 • Telefoniczne zaufania: oferują anonimową i bezpłatną pomoc psychologiczną.

Oprócz profesjonalnej pomocy, warto również korzystać z naturalnych metod radzenia sobie ze stresem, takich jak:

 • Relaksacja: joga, medytacja, ćwiczenia oddechowe.
 • Aktywność fizyczna: dostosowana do możliwości chorego.
 • Spędzanie czasu z bliskimi i przyjaciółmi.
 • Pielęgnowanie hobby i zainteresowań.
 • Dbanie o zdrowy sen i odżywianie.

Wsparcie dla bliskich

Choroba nowotworowa dotyka nie tylko chorego, ale również jego bliskich. Rodzina i przyjaciele często czują się bezradni, bezsilni i bezbronni w obliczu choroby. Ważne jest, aby również oni otrzymali wsparcie psychologiczne, które pomoże im poradzić sobie z emocjami, stresem i trudnościami związanymi z opieką nad chorym.

Dostępnych jest wiele form wsparcia dla bliskich osób chorujących na nowotwory, m.in.:

 • Grupy wsparcia dla rodzin osób chorych na nowotwory: umożliwiają wymianę doświadczeń, wzajemne wsparcie i zrozumienie.
 • Telefoniczne zaufania: oferują anonimową i bezpłatną pomoc psychologiczną.
 • Poradnictwo psychologiczne: pomaga w radzeniu sobie z emocjami, stresem i lękiem.
 • Grupy psychoedukacyjne: uczą o chorobie nowotworowej, jej leczeniu i radzeniu sobie z jej skutkami.

Ważne jest, aby bliscy osób chorujących na nowotwory dbali również o siebie. Nie powinni zaniedbywać swoich potrzeb i obowiązków, ale pamiętać o odpoczynku, relaksacji i zdrowym stylu życia.

Pamiętajmy, że choroba nowotworowa to trudne doświadczenie dla całej rodziny. Wsparcie i zrozumienie bliskich są niezwykle ważne w procesie leczenia i powrotu do zdrowia.

Choroba nowotworowa to wyzwanie nie tylko fizyczne, ale również psychiczne. Dostępne formy wsparcia psychologicznego mogą pomóc chorym i ich bliskim w radzeniu sobie z emocjami, stresem i trudnościami związanymi z chorobą. Nie należy wahać się sięgać po pomoc i korzystać z dostępnych zasobów. Wspólnie można pokonać tę chorobę.