Opieka paliatywna to specjalistyczna opieka medyczna nad chorymi nieuleczalnie, w terminalnym stadium choroby. Celem tej opieki jest poprawa jakości życia pacjenta i jego bliskich poprzez łagodzenie bólu i innych objawów chorobowych, wsparcie psychologiczne i duchowe oraz zapewnienie komfortu w ostatnich chwilach życia.

Kim są pacjenci objęci opieką paliatywną?

Opieką paliatywną mogą być objęci pacjenci z różnymi schorzeniami nieuleczalnymi, m.in.:

 • nowotworami
 • chorobami neurodegeneracyjnymi
 • schorzeniami układu krążenia
 • chorobami płuc
 • niewydolnością narządów

Ważne jest, aby opieka paliatywna była wdrożona jak najwcześniej, aby pacjent mógł jak najdłużej cieszyć się życiem na godnym poziomie.

Gdzie można uzyskać opiekę paliatywną?

Opieka paliatywna może być dostępna w różnych miejscach, m.in.:

 • w domu pacjenta
 • w hospicjum stacjonarnym
 • w oddziale medycyny paliatywnej w szpitalu
 • w poradni medycyny paliatywnej

Wybór miejsca opieki paliatywnej zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i jego rodziny.

Na czym polega opieka paliatywna?

Opieka paliatywna obejmuje szereg działań, m.in.:

 • leczenie objawów chorobowych, takich jak ból, duszność, nudności i wymioty
 • wsparcie psychologiczne i duchowe pacjenta i jego rodziny
 • pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, takimi jak lęk, smutek i złość
 • zapewnienie komfortu i godności w ostatnich chwilach życia

Opieka paliatywna stawia na całościowe spojrzenie na pacjenta i jego potrzeby, uwzględniając nie tylko aspekty fizyczne, ale również psychologiczne, duchowe i socjalne.

Kto jest zaangażowany w opiekę paliatywną?

W opiekę paliatywną zaangażowany jest zespół specjalistów, m.in.:

 • lekarze medycyny paliatywnej
 • pielęgniarki
 • psychologowie
 • duchowni
 • wolontariusze

Zespół opieki paliatywnej współpracuje z pacjentem i jego rodziną, aby zapewnić im jak najlepszą opiekę.

Jakie są korzyści z opieki paliatywnej?

Opieka paliatywna może przynieść wiele korzyści pacjentowi i jego rodzinie, m.in.:

 • poprawa jakości życia pacjenta
 • zmniejszenie bólu i innych objawów chorobowych
 • wsparcie emocjonalne i duchowe pacjenta i jego rodziny
 • pomoc w radzeniu sobie z trudnymi decyzjami dotyczącymi opieki nad chorym
 • zapewnienie komfortu i godności w ostatnich chwilach życia

Opieka paliatywna pozwala pacjentowi skupić się na tym, co dla niego najważniejsze, czyli na spędzaniu czasu z bliskimi i cieszeniu się życiem do końca.

Jak uzyskać skierowanie na opiekę paliatywną?

Skierowanie na opiekę paliatywną można uzyskać od lekarza prowadzącego. Lekarz oceni stan pacjenta i zadecyduje, jaka forma opieki będzie dla niego najbardziej odpowiednia. Opieka paliatywna jest dostępna bezpłatnie w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Opieka paliatywna to ważny element opieki nad chorymi nieuleczalnie. Dzięki niej pacjenci mogą żyć dłużej i godniej, a ich bliscy otrzymują wsparcie w tym trudnym czasie. Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich choruje nieuleczalnie, warto dowiedzieć się więcej o opiece paliatywnej i skorzystać z dostępnych form pomocy.