Misja i cele fundacji

Poprzez działalność Fundacji chcemy zwrócić uwagę na możliwości związane z profilaktyką, diagnostyką oraz nowoczesnym leczeniem nowotworów i innych chorób cywilizacyjnych.

Celem działania Fundacji jest, w szczególności:

  1. ochrona i promocja zdrowia,
  2. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
  3. niesienie pomocy osobom dotkniętym poważnymi trudno uleczalnymi schorzeniami,
  4. niesienie pomocy osobom oczekującym na trudne bądź drogie zabiegi medyczne,
  5. udzielanie pomocy szpitalom i placówkom medycznym,
  6. podejmowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej,
  7. udzielanie pomocy placówkom dydaktycznym i naukowym,
  8. działania na rzecz rozwoju nowoczesnych metod postępowania medycznego,
  9. podejmowanie działań mających na celu rozwój zawodowy studentów uczelni wyższych oraz pracowników medycznych.